Kurs og arrangement
Publisert 15. april 24
Av: Børge Sildnes

Fritt Ord og NAL arrangerer kveldsdebatt

Hvorfor snakker ikke arkitekter? Det er tittelen når Stiftelsen Fritt Ord og Arkitektforbundet inviterer til debattseminar 29. april. Debattene om arkitektur, byutvikling og stedsutvikling engasjerer stadig flere. Men hvor er arkitektene?

Publisert 15.04.2024
Av: Børge Sildnes
Gaute Brochmann, foto: Ingebjørg Semb; Hilde Sandvik, foto: Wikipedia (Creative Commons); Kyrre Sundal, foto: privat; Maren Bjerkeng, foto: Aspelin Ramm; Kristian Hoff Andersen, foto: privat.
Gaute Brochmann, foto: Ingebjørg Semb; Hilde Sandvik, foto: Wikipedia (Creative Commons); Kyrre Sundal, foto: privat; Maren Bjerkeng, foto: Aspelin Ramm; Kristian Hoff Andersen, foto: privat.

Arkitekturopprøret har bidratt til å skape nye diskusjoner om estetikk. Samtidig opererer norske arkitekter i et felt der både store utbyggere og offentlige myndigheter setter mange premisser. Listen over temaer der arkitekter vegrer seg for å ta ordet er lang: kritikk av byggherrer, dårlig kvalitet på nybygg, dårlige konkurransevilkår, Statsbyggs rolle og nå sist Arkitekturopprøret.

Hvorfor deltar ikke arkitektene og hvordan kan situasjonen endres? Debattseminaret vil bringe arkitekter, utbyggere, myndigheter, medier og Arkitekturopprøret sammen til samtale.

Tid og sted:
Mandag 29.4.24. kl 18.30-21.00
Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo

Vi vil få innlegg fra:
Kyrre Sundal, partner i Mad
Har arkitekter ytringslyst?

Kristian Hoff Andersen, medlem i Arkitekturopprøret
Litt for frie stemmer? En refleksjon rundt arkitekturopprøret og yrket.

Maren Bjerkeng, utviklingsdirektør i Aspelin Ramm
Welcome to the jungle: Hvordan snakke om arkitektur?

Gaute Brochmann, redaktør i Arkitektur og kritiker i Morgenbladet
"Det er uendelig komplekst". Betraktninger om debattkulturen til Norges kanskje minst frittalende yrkesgruppe.

Innleggene etterfølges av en samtale i panelet, før det åpnes for debatt med utgangspunkt i spørsmål fra salen.

Seminaret ledes av Hilde Sandvik.

Ingen påmelding nødvendig. Arrangementet strømmes på frittord.no og opptak blir tilgjengelig etterpå.