Medlem
Publisert 14. februar 24
Av: Annicken Vargel

Pensjonistpris på kurs

Vi har fått tilbakemeldinger fra pensjonistmedlemmer som ønsker seg lavere pris på kurs, og det er vi faktisk helt enige i at er en god idé. Pensjonister kan nå delta på NAL-kurs for samme pris som studentene: 500 kroner.

Publisert 14.02.2024
Av: Annicken Vargel
Kurs i salen i Arkitektenes hus. Foto: NAL
Kurs i salen i Arkitektenes hus. Foto: NAL

I både medlemsundersøkelsen og kursundersøkelsen (som er ute nå, se lenke nederst på siden) har vi fått tilbakemeldinger fra pensjonister som ønsker å holde kontakt med faget og være oppdaterte, men ikke har samme økonomiske muligheter som før. De har derfor ønsket seg lavere kurspris, og det får de nå.

Alle våre kurs vil ha et eget påmeldingsvalg for studenter/pensjonister som er medlem i NAL, som altså betaler samme pris.
- Vi merker at forbundet har en veldig vital og engasjert pensjonistgruppe. De er ofte innom Arkitektenes hus, låner styrerom og bruker biblioteket aktivt. Om de også ønsker å delta på kurs, så skal vi legge til rette for det, sier generalsekretær Kari Bucher.

Med få unntak, kan alle NAL-kurs også følges digitalt.
- Noen lokalforeninger er gode til å arrangere møter hvor man følger et digitalt kurs sammen. At man altså sitter sammen, i for eksempel Ålesund, og følger et kurs digitalt – mens man samtidig får med seg det sosiale ved å være i en gruppe. Vi håper pensjonister rundt om i landet også tenker på samme måte, og kan bruke dette til en måte å styrke både det sosiale og det faglige fellesskapet, sier Bucher.

Den nye kursprisen for pensjonister MNAL er 500 kroner.

Pensjonistprisen gjelder også for utvalgte kurs i opptak, som du finner i lenken under.