Nytt
Publisert 07. mars 24
Av: Annicken Vargel

Arkitektstudenter lokkes til kommunen

I går arrangerte Arkitektforbundet seminar om arkitekter i offentlig sektor på AHO. Seminaret er ett av tre som gjennomføres denne våren, og skal gi arkitektstudenter lyst til å gå dit makta finnes: offentlig forvaltning.

Publisert 07.03.2024
Av: Annicken Vargel
Kamila Loba, arkitekt fra byggesak/plan i Nittedal kommune
Kamila Loba, arkitekt fra byggesak/plan i Nittedal kommune

– Tematikken er nok ny for studentene, så det kan hende det ble litt overveldende – men tanken er å så et frø tidlig i studieforløpet og så vidt få åpnet øynene til studentene for denne siden av faget, de spennende mulighetene i det store påvirkningsrommet som finnes i offentlige stillinger, sier prosjektleder Daniel Lund Godbolt.

Forelesere på seminaret var Hilde Sponheim, arkitekt og ansatt i Kommunal- og distriktsdepartementet, Kamila Loba, arkitekt fra byggesak/plan i Nittedal kommune, Therese Øijord Rustad, byarkitekt i Indre Østfold, Gro Sandkjær Hansen, professor ved Oslomet og Maja Kozak Dehlin og Gustav Louis Bjørhus Askhaven fra Plan- og bygningsetaten i Oslo.

– Vi er veldig fornøyde med foredragsholderne, som kunne vise et godt spekter i mulighetene man har i det offentlige. De var gode til å formidle og komme i kontakt med studentene. Og studentene er samfunnsengasjerte og stiller gode spørsmål!

Tilbakemeldingene fra skolen, Kommunal- og distriktsdepartementet og innlederne vektla hvor viktig denne tematikken er, og at kanskje et fremtidig seminar kan utvides. Nå skal seminaret reise videre til Bergen og Trondheim, med lokale tilpasninger.
– For seminarene på BAS og NTNU har vi et annet program, basert på innledere fra lokalområdet.

Seminarene er del av det flerårige NAL-prosjektet «Arkitekter i offentlig sektor» og stammer fra et lengre forarbeid som har munnet ut i fire delprosjekter med ulike målgrupper og mål. Seminar for arkitektskolene er et slikt delprosjekt.

NAL har mottatt støtte fra KDD til seminarene og programmet er utviklet med innspill fra planavdelingen hos KDD og arkitektskolene. Målet med prosjektet er å styrke kvaliteten på de bygde omgivelsene og arkitekturfagets samfunnsrelevans, gjennom å øke antall arkitekter i offentlig sektor.

Prosjektet «Arkitekter i offentlig sektor» inneholder også et kurs for ferdigutdannede arkitekter, et seminar for små kommuner, samt et informasjonshefte rettet mot kommuner. Bakgrunnen for prosjektet er det godt dokumenterte behovet for å styrke kommunenes ressurser og kompetanse innen arkitekturfaglig kompetanse, som plan, byggesak og bestillerkompetanse. Kompetansen mangler og er etterspurt hos kommunene.

Arkitektutdanningene i Norge har tradisjonelt inneholdt mest undervisning om prosjektering, det vil si utforming av bygg i ulike skalaer, og dagens studieforløp inneholder lite om offentlig forvaltning. I startfasen av prosjektet ble det gjort innspillsintervjuer, hvor det kom fram at flere opplever en endring hos arkitektstudentene. De er mindre opptatt av å bygge nytt, og oppleves som mer samfunnsorienterte. Studentene ønsker å forstå rammene rundt byutvikling og byggeprosesser, og den samfunnsmessige sammenhengen arkitektur oppstår i.

Fagsjef Kai Reaver og prosjektleder Daniel Lund Godbolt fra Arkitektforbundet.
Fagsjef Kai Reaver og prosjektleder Daniel Lund Godbolt fra Arkitektforbundet.