Konkurranse
Publisert 13. november 23
Av: Børge Sildnes

Vil du skape fremtidens Arkitektenes hus?

Arkitektenes hus eiendom, ved hovedeierne Oslo arkitektforening og Norske arkitekters landsforbund, inviterer arkitekter MNAL under 40 år til arkitektkonkurranse for eiendommen i Josefines gate i Oslo. Se utlysningen her!

Publisert 13.11.2023
Av: Børge Sildnes
OAF-arrangement i Arkitektenes hus. Foto: Alex Asensi
Josefines gate 34 Foto: NAL

Arkitektenes hus i Josefines gate 32 og 34 i Oslo er overmoden for oppgradering, og de siste årene har Norske arkitekters landsforbund, Oslo arkitektforening og Arkitektenes hus eiendom jobbet aktivt med å utrede muligheter for revitalisering av Arkitektenes hus og eiendommen i Josefines gate.

Vår visjon er at Arkitektenes hus skal være en ambisiøs arkitekturarena for Oslo og hele landet: en inviterende og inspirerende møteplass som samler medlemmer, bransje og alle som er nysgjerrige på arkitektur. Her skal arkitektenes rolle for samfunnet og for fremtiden synliggjøres. Med faglig innhold av høyeste kvalitet, skal huset være uunnværlig for alle våre medlemmer og andre med tilknytning til faget.

Med konkurransen ønsker vi å skape et forbildeprosjekt for ombygging og revitalisering av vernede bygninger gjennom ny og endret bruk tilpasset vår tids behov. Vi ønsker å utvikle et åpent, inspirerende og levende møtested for alle arkitekturinteresserte. Et hus med publikumsaktiviteter, faglige og sosiale møteplasser, gode arbeidsplasser, samt en miljømessig og økonomisk bærekraftig forvaltning som svarer til eiernes behov og målsetninger.

Vi har valgt å benytte anledningen til å teste ut en konkurranseform i to trinn, med begrenset krav til innleveringen i første trinn og uten krav om referanser på tilsvarende ferdig bygde prosjekter. Vi inviterer derfor kun den yngre generasjonen arkitekter - under 40 år - som er medlemmer av Norske arkitekters landsforbund (NAL) til konkurransen. Kontorer som har ansatte over 40 år kan ikke søke eller delta. Enkeltpersoner, og kontorer med ansatte som er under 40 år kan delta, forutsatt at de har tittel MNAL.

Landskapsarkitekter som er medlem av Norske landskapsarkitekters forening (NLA), og interiørarkitekter som er medlem av Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) under 40 år kan delta i samarbeid med minst én arkitekt MNAL under 40 år.

Vi ser frem til å se forslagene og ønsker deltakerne i arkitektkonkurransen lykke til med arbeidet.

Juryen for konkurransen om Arkitektenes hus:
Juryen er satt sammen for å sikre riktigst mulig vurdering av de innleverte forslagene. Den består både av eksterne og interne medlemmer med bred fagkompetanse.

Juryen som skal bedømme utkastene i konkurransen vil bestå av de samme medlemmene i fase 1 og fase 2. Disse er:

  • Oda Solberg, arkitekt MNAL og leder i Oslo arkitektforening
  • Adnan Harambasic, arkitekt MNAL og president i Norske arkitekters landsforbund
  • Jonas Norsted, oppnevnt arkitekt MNAL fra Norske arkitekters landsforbund
  • Ashley Conn, oppnevnt landskapsarkitekt MNLA fra Norske landskapsarkitekters forening
  • Stine Marie Eide Aronsen, oppnevnt interiørarkitekt MNIL fra Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening

Juryen kan hente inn ekstern bistand og ressurser, dersom det er behov for det.

På vegne av Norske arkitekters landsforbund, Oslo arkitektforening og Arkitektenes hus eiendom.

Kari Bucher, generalsekretær i Norske arkitekters landsforbund
Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund
Oda Ellensdatter Solberg, leder i Oslo arkitektforening
Jørn Mortensen, styreleder i Arkitektenes hus eiendom

Innlevering, mottak og anonymisering av konkurranseutkastene:
Marit Rygh
konkurransefunksjonær / fagrådgiver i NAL
Telefon
456 63 522
E-post
mar@arkitektforbundet.no
Spørsmål og svar om konkurransen:
Gisle Nataas
jurysekretær / fagrådgiver i NAL
Telefon
980 89 637
E-post
gna@arkitektforbundet.no
OAF-arrangement i Arkitektenes hus. Foto: Alex Asensi
OAF-arrangement i Arkitektenes hus. Foto: Alex Asensi
Josefines gate 34 Foto: NAL
Eksteriør av Josefines gate 34, sett fra andre siden av gata