Konkurranse
Publisert 08. juni 23
Av: Børge Sildnes

Konkurrerer om musikkteater i Bergen

Fem arkitekt- og rådgivergrupper er valgt ut til å konkurrere om utformingen av det nye musikkteateret i Griegkvartalet.

Publisert 08.06.2023
Av: Børge Sildnes

Plan- og designkonkurransen for det nye musikkteateret på Edvard Griegs plass i Bergen ble lyst ut i februar. Oppdragsgiver Grieghallen utbygging AS ønsket et tverrfaglig løsningsforslag, utarbeidet av et team av både arkitekter og rådgivere.

Av 32 søkere ble disse fem søkerne valgt ut:

  • Henning Larsen Architects
  • Mad arkitekter og Kengo Kuma
  • Nordic Office of Architecture
  • Snøhetta Oslo
  • Zaha Hadid Architects

Henning Larsen Architects har med seg Rambøll Norge på rådgiverfagene.

Mad arkitekter og Kengo Kuma har med seg Vogt Landscape på arkitektfagene, og Buro Happold ApS, NODE rådgivende ingeniører AS, Voss Elconsult AS, Konsepta AS, Tevas AS, Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS, Advansia AS, Kepla AS og Civil Management AS på rådgiverfagene.

Nordic Office of Architecture har med seg Arkkitehtitoimisto ALA på arkitekturfagene og Norconsult på rådgiverfagene.

Snøhetta Oslo har med seg 3RW arkitekter på arkitektfagene og Cowi på rådgiverfagene.

Zaha Hadid Architects  har med seg A-lab og Sweco Architecture på arkitektfagene og Tyrens Sverige, AKT II, Hilson Moran Partnership og Tevas på rådgiverfagene.

Det vil nå bli innkalt til en tilbyderkonferanse for de fem utvalgte, som vil være den formelle starten på plan- og designkonkurransen. Tilbyderne blir honorert med NOK 600 000 for å delta og levere inn et anonymt forslag i løpet av høsten 2023. Der vil alle legge frem sine løsningsforslag for hvordan de ser for seg at bygget vil se ut, inkludert utearealer.

Deretter vil selve juryen for konkurransen kåre tre likeverdige vinnere. Juryen skal legge vekt på forholdet til omgivelsene, byrommet, arkitektur og funksjonalitet, miljø og energi og gjennomførbarhet. Videre vil det bli forhandlet med alle om tildeling av tjenestekontrakt, hvor en til slutt står igjen som endelig vinner. Planen er at vinneren av tjenestekontrakten kåres i mars 2024.

Utvelgelseskomiteen består av:
Olav Munch
administrerende direktør i Grieghallen
Beate Almli Hagland
prosjektleder, Erstad&Lekven
Trond Øvrebø
prosjektleder Erstad&Lekven
Erik Sandsmark
NAL-oppnevnt
Ellen Husaas
NLA-oppnevnt
Harald Alfsen
advokat, Stiegler
Juryen består av:
Anne-Grete Strøm-Erichsen
juryleder
Roar Bjordal
jurymedlem (PL/Opera)
Bernt Bauge
jurymedlem (representant for byggherren)
Odd Halstensen
jurymedlem (brukerkompetanse)
NAL-oppnevnte
to jurymedlemmer (ARK/LARK/byrom)*
Rådgiverkompetanse (teknisk/bygg/prosjekteringsledelse)
to jurymedlemmer*

* velges etter prekvalifisering