Konkurranse
Publisert 07. mai 24
Av: Børge Sildnes

Oppgradering og utvidelse av Haslum krematorium

Bærum kommune inviterer til en plan- og designkonkurranse for transformasjon, oppgradering og videreutvikling av det modernistiske bygget signert John Engh.

Publisert 07.05.2024
Av: Børge Sildnes
Haslum krematorium. Foto: Torgeir Holljen Thon, Arkitektur
Haslum krematorium. Foto: Torgeir Holljen Thon, Arkitektur

Bakgrunnen for rehabiliteringen er at anlegget trenger bedre kapasitet.

Konkurransen er delt i to trinn. De tre til fem beste utkastene fra en prekvalifisering inviteres til å levere løsningsforslag/skisseprosjekt i en begrenset plan- og designkonkurranse.

Leverandører som velges til å gå videre til plan- og designkonkurransen vil få et honorar på 300 000 kroner, forutsatt at de leverer det etterspurte materialet i denne fasen. Bærum kommune vil inngå en tjenestekontrakt med konkurransens vinner om å utarbeide et forprosjekt for Haslum krematorium. Bærum kommune har som intensjon å bruke valgt leverandør til utarbeidelse av anbudskonkurranse for utførelse av entreprisearbeidene.

Anonymitetsprinsippet ivaretas i begge trinn i konkurranseprosessen. Evalueringen gjøres av en utvalgt jury som er den samme i prekvalifiseringen som i plan- og designkonkurransen.

Konkurransegrunnlaget er utarbeidet av Bærum kommune eiendom med innspill fra konkurransesekretariatet i Norske arkitekters landsforbund.

Frist for å levere forslag til prekvalifiseringen er 1. juli 2024.

Opptak fra Teams-seminar 8. mai