Konkurranse
Publisert 11. januar 21
Av: Børge Sildnes

Konkurranse om kommunehus og kirke

Klepp kommune har utlyst en begrenset plan- og designkonkurranse om kommunehus og kirke. Frist for å søke om å delta i konkurransen er 28. januar 2021, klokken 12.

Publisert 11.01.2021
Av: Børge Sildnes
Foto: Klepp kommune
Foto: Klepp kommune

Kort om konkurransen

Klepp kommune skal rehabilitere eksisterande kommunehus på 6940 m2 og bygge et nytt tilbygg på 1380 m2 inkludert en kirkesal med plass til 500 personer. Romprogrammet legger opp til stor grad av sambruk for å få en effektiv utnytting av arealene.

Mål for prosjektet er " Et bygg for alle" med verdier som:

  • Gevinst av samlokalisering
  • Åpent og inviterende
  • Aktive møtearenaer med samskaping
  • Tydelig miljøprofil

Bygget skal romme kommunen sin administrasjon med om lag 100 arbeidsplasser og cirka 20 arbeidsplasser for kirken. I tillegg kulturaktivitet med en stor og en mindre kultursal, kulturskole, lokale for ungdomskultursenter, frivilligsentral, bibliotek m.m. Nytt kommunehus med kultur- og kirkefunksjoner er et sentralt element i sentrumsutviklingen i Kleppe. Det er derfpr viktig å få til gode løsninger som kan gi rom for fellesskap i disse byggene i sentrum. Løsningen skal gi svar på arkitektoniske kvaliteter, bygningsmessige romlige muligheter, samt arealeffektivitet i de ulike løsningene. Regulering av tomta er varslet og reguleringsplanen vil bli førstegangsbehandlet før arkitektkonkurransen blir utlyst. Oppdragsgiver for dette oppdraget er Klepp kommune ved Samfunn og kultur.

Viktige datoer
Frist for å stille spørsmål til prekvalifiserings-/konkurransegrunnlaget
Frist for å levere søknad
Valg av konkurransedeltakere
Om konkurransen
Oppdragsgiver
Klepp kommune
Honorar
NOK 250 000 per prekvalifiserte deltaker

Utvelgelseskomiteen vil være sammensatt av innkjøpssjef, kulturkonsulent, arealplanlegger, personalsjef, representant fra kirken, prosjektleder fra eiendom og sivilarkitekt utnevnt av NAL