Konkurranse
Publisert 27. januar 21
Av: Børge Sildnes

Oslo-arkitekter vant museumskonkurranse

Teamet Resell+Nicca / Arkitekt Aslak Haanshuus vant den åpne plan- og designkonkurransen om nytt verkstedbygg på Follo museum i Drøbak.

Publisert 27.01.2021
Av: Børge Sildnes
Illustrasjon av konkurransens vinnerprosjekt Håndverkets hus, av Resell+Nicca // Arkitekt Aslak Haanshuus AS
Illustrasjon av konkurransens vinnerprosjekt Håndverkets hus, av Resell+Nicca // Arkitekt Aslak Haanshuus AS

Resell+Nicca og Arkitekt Aslak Haanshuus, som holder til i Oslo, ga konkurranseutkastet sitt navnet Håndverkets hus.

Om vinnerprosjektet sier juryen: Juryen mener konkurranseutkastet Håndverkets hus har besvart konkurranseoppgaven på den beste måten, sett opp mot konkurransens bedømmelseskriterier. Juryen vil fremheve følgende punkter med Håndverkets hus som avgjørende for at forslaget ble utpekt som vinnerprosjekt:

  • Helhetlig totalløsning og kompakt situasjonsplan.
    Konsept som tåler å omstruktureres.
  • Grep som skaper intime og gode uterom, også med få mennesker.
  • Grep som naturlig gjør at museets driftsområdet kan stenges av og åpnes for publikum ved behov.
  • Forslaget utnytter den minst attraktive og mest utfordrende delen av tomten på en overbevisende måte.
  • Løsningen gjør det enkelt at verkstedsbygningen kan seksjoneres i forhold til ulike fag, dette må også hensyntas i videre utvikling av prosjektet.
Situasjonsplan fra konkurransens vinnerprosjekt "Håndverkets hus" av Resell+Nicca / Arkitekt Aslak Haanshuus AS
Situasjonsplan fra konkurransens vinnerprosjekt "Håndverkets hus" av Resell+Nicca / Arkitekt Aslak Haanshuus AS

Det kom inn 121 konkurransebidrag og vinneren og de øvrige premierte ble offentliggjort gjennom en digital offentliggjøring 21.01.2021.

Juryen hadde til disposisjon et samlet beløp på NOK 1,5 millioner. Ved åpning av navnekonvoluttene viste det seg at vinnerutkastet, premierte og prosjekter med hedrende omtale var levert inn av arkitekter med adresser i Norge, Sverige, Danmark og England.

Video: offentliggjøring av resultatet av arkitektkonkurranse for Verkstedet
Premierte:
1. premie
700 000 NOK / Motto: Håndverkets hus / Resell+Nicca / Arkitekt Aslak Haanshuus AS
2. premie
400 000 NOK / Motto: Ässjan / Liljewall arkitekter AB
3. premie
200 000 NOK / Motto: I landskap og tun / Studio Eika
Innkjøp og hedrende omtale
Innkjøp 100 000 NOK
Asas arkitektur / Skog arkitekter. Motto: Rødmylla
Innkjøp 50 000 NOK
Askim Lantto arkitekter AS. Motto: Jeg gikk en tur på stien…
Innkjøp 50 000 NOK
Haptic Architects AS. Motto: Lav terskel
Hedrende omtale
Torgeir Nordbø / Isak Grimstad. Motto: Verkstedet i lunden
Hedrende omtale
Helge Hansen. Motto: Verket
Hedrende omtale
Aarhus Hildrum / CKI studio. Motto: Kransen - her slår vi rot
Henrik Smith
avdelingsdirektør Follo, Museene i Akershus
Joel Boaz
avdelingsdirektør Klynge Viten, vern og utdanning, Museene i Akershus
Vidar Mørch
kommunikasjonsdirektør, Museene i Akershus
Eivind Falk
instituttleder, Norsk håndverksinstitutt
Christel Eline Wigen Grøndahl
daglig leder, Bygg og bevar
Kari Larsen
leder for seksjon for bygningsmiljøer og landskap, Viken fylkeskommune
Carl-Viggo Hølmebakk
sivilarkitekt MNAL, oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund
Lars J. Berge
landskapsarkitekt MNLA, oppnevnt av Norske landskapsarkitekters forening
Gisle Nataas
arkitekt MNAL fra Norske arkitekters landsforbund var juryens sekretær.
Illustrasjon av konkurransens vinnerprosjekt "Håndverkets Hus" av Resell+Nicca / Arkitekt Aslak Haanshuus AS
Illustrasjon av konkurransens vinnerprosjekt "Håndverkets Hus" av Resell+Nicca / Arkitekt Aslak Haanshuus AS