Priser og stipender
Publisert 08. september 20
Av: Oslo arkitektforening

Vinner av OAFs Arkitekturpris 2020

Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris 2020 tildeles Gartnerfuglen Arkitekter for prosjektet «Ungen» (Våghalsen 9).

Publisert 08.09.2020
Av: Oslo arkitektforening
"Ungen", Gartnerfuglen Arkitekter. Foto: Ivar Kvaal
"Ungen", Gartnerfuglen Arkitekter. Foto: Ivar Kvaal

Årets vinner er et boligtilbygg i liten skala i et historisk bygningsmiljø.

«Ungen» er et solid prosjekt, med kvalitet fra hovedgrep til det bygde resultat, som bør være til inspirasjon for bolig- og fortettingsprosjekter i ulik skala. Prosjektet er gjennomført med en sterk tilstedeværelse i alle faser av prosjektet, fra grepet i bykonteksten, til utforming av de enkelte rommenes konstruksjon, lys, materialitet og detaljering. Det er tydelig i prosjektet at Gartnerfuglen har vært opptatt av verdien i de små tingene. Selv om prosjektet er lite, har det en stor rikdom av mindre situasjoner og detaljer. Prosjektet er et godt eksempel på fortetting i et historisk bygningsmiljø, på en måte som balanserer egenhet med tilpasning til omgivelsene

Vi gratulerer Gartnerfuglen med prisen!

Se film fra prosjektet, og arkitekt Astrid Rohde Wang i samtale med Thomas Liu fra priskomiteen her.

Ungen, tegnet av Gartnerfuglen. Vinner av OAFs Arkitekturpris 2020.

Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris 2020 deles i år ut for syvende gang. Komiteen har bestått av Kathrine Næss, Knut Hjeltnes, Annette Brodersen, Thomas Liu og Trine Bølviken.

Les begrunnelse for pristildelingen