Priser og stipender
Publisert 19. mars 21
Av: Oslo arkitektforening

Vinner av Sundts premie utdelt i 2021

Sundts Premie for byggverk ferdigstilt i Oslo i 2018 og 2019 går til Munthes gate 29 tegnet av R21 Arkitekter!

Publisert 19.03.2021
Av: Oslo arkitektforening
Munthes gate 29, Trond Eliassen og Birger Lambertz-Nilssen, 1973/ R21 Arkitekter 2019. Fotograf: Åke Esson Lindman
Munthes gate 29, Trond Eliassen og Birger Lambertz-Nilssen, 1973/ R21 Arkitekter 2019. Fotograf: Åke Esson Lindman

Munthes gate 29 ble tegnet av arkitektkontoret Eliassen og Lambertz-Nilssen og sto ferdig i 1973 som kontorer for Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd. Nabobygningen i Munthes gate 31 som er utformet i samme formspråk og tegnet av samme kontor i samarbeid med Molle og Per Cappelen, fikk Sundt premie i 1961. I 2014 ble bygget solgt og omprosjektert til boliger av R21 arkitekter. Prosjektet sto ferdig i 2019 og består av ni boliger i varierende størrelser fra 77 til 196 kvm. Totalt er bygningens areal ca. 1400 kvm inkl. garasje. 

Arkitektene har på en imponerende måte håndtert den utfordringen der er å transformere et bevaringsverdig kontorbygg til boliger uten å forringe det eksisterende byggets kvaliteter.

Sundts komité

Komiteens begrunnelse:

Komitéen er enstemmig i sin vurdering av prosjektet som fremragende arkitektur. Arkitektene har på en imponerende måte håndtert den utfordringen der er å transformere et bevaringsverdig kontorbygg til boliger uten å forringe det eksisterende byggets kvaliteter. De har tvert imot greid å foredle og videreutvikle det eksisterende i form av en nennsom transformasjon som fletter nytt og gammelt sømløst sammen. Det er imponerende hvordan det opprinnelige byggets rasjonelle kontorplan har blitt til ni unike boliger med ulik planløsning, individuelle uteområder og varierte romlige kvaliteter.

Det er imponerende hvordan det opprinnelige byggets rasjonelle kontorplan har blitt til ni unike boliger med ulik planløsning, individuelle uteområder og varierte romlige kvaliteter. Prosjektet vitner om at arkitektene har vist stor innlevelse i bygningen gjennom utforming av detaljer, nye åpninger og interessante romforløp. Tanken om gjenbruk preger hele prosjektet, fra en optimal utnyttelse av eksisterende bygningsvolum til resirkulering av tegl fra nye åpninger. Prosjektet fremstår både som rasjonelt og lekent i kombinasjonen av funksjonelle planer og uventede romlige løsninger.

Komitéen vil særlig fremheve arkitektens selvpålagte bevaringsholdning, der de motstår fristelsen til å manifestere det nye mot gaten til fordel for arkitektonisk nyskaping «i det skjulte».

Så hva er det egentlig med dette bygget som igjen gir det livets rett - nesten et halvt århundre etter sin fødsel? Det litt enkle svaret er kanskje klimaet og byantikvaren. Vi tror det heller handler om noe så enkelt som en ambisjon. Et ønske om å lage noe bra.

R21 arkitekter

Arkitektens beskrivelse:

En vakker kontorbygning i teglstein er transformert til et moderne byhus med ni boliger. Eiendommen ligger mot en gate som strekker seg fra hovedinngangen til Frognerparken og til Vestkanttorget på Frogner. Munthes Gate 29 ble opprinnelig tegnet av arkitektene Trond Eliassen og Birger Lambertz-Nilssen i 1973. Bygningen er nå oppført på Byantikvarens gule liste grunnet sin verdi som et forseggjort arkitekturanlegg for sin tid. Transformasjonen ønsker å ivareta bygningens tidløse karakter, samtidig som nye funksjoner gir nytt liv.

Dempet og tilbaketrukket fra fortauet strekker bygningen seg bakover og skaper grønne oaser på flere nivåer. Bygningens struktur og allerede eksisterende kvaliteter gir muligheter til å skape en variasjon av rom både ute og inne. Ni hjem med ulik atmosfære og utforming er resultatet av å utnytte eksisterende struktur for å skape funksjonelle og gode rom å oppholde seg i. Hver bolig har et privat uterom med store vindusflater som slipper inn lys og etablerer glidende overganger mellom inne og ute. Det tidløse uttrykket er rendyrket ved blant annet å være tro mot naturmaterialer som eik, kobber, teglstein og granitt. Solide og varige materialer er brukt for å videreføre arkitekturarven – slik at bygningen forblir en tidløs klassiker.

Det er egentlig lite som tyder på at ideen om en mulig fremtidig transformasjon stod så sterkt hos arkitektene. Så hva er det egentlig med dette bygget som igjen gir det livets rett - nesten et halvt århundre etter sin fødsel? Det litt enkle svaret er kanskje klimaet og byantikvaren. Vi tror det heller handler om noe så enkelt som en ambisjon. Et ønske om å lage noe bra. Gode kontorer med tilstrekkelig fasadeareal for å sikre lys og luft. Solide materialer som tegl, kobber og granitt. Helt grunnleggende og universelle kvaliteter i arkitekturen som er like relevant i et hjem som i et kontorlokale.

Om prosjektet
Byggets navn:
Munthes gate 29
Byggeår:
1973/2019
Adresse:
Munthes gate 29, 0260 Oslo
Arkitekter:
Eliassen og Lambertz-Nilssen (1973), R21 Arkitekter (2019)
Tiltakshaver:
Munthes gate 29 AS
Byggentreprenør:
Gunnar Johansson

Sundt premie ble opprettet av grosserer Harald Sundt og ble delt ut første gang i 1908. Prisen deles ut annet hvert år til «en i arkitektonisk henseende fremragende privatbygning oppført på Oslo bys grunn». Sundts premie deles ut av Oslo arkitektforening som oppnevner en sakkyndig komité for finne en verdig vinner.

Sundts komité 2019 - 2023 består av Tone Andreassen, Alessandra Kossberg, Erik Langdalen, Kaja Poulsen og Per Suul.