Medlem
Publisert 28. mars 23
Av: Oslo arkitektforening

Innkalling til Generalforsamling i Oslo Arkitektforening

Velkommen til generalforsamling 18. april 2023 kl. 17:30 i Hagestuen i Arkitektenes hus i Josefinesgate 32

Publisert 28.03.2023
Av: Oslo arkitektforening

Å delta på generalforsamling gir alle medlemmer et innblikk i hele foreningens arbeid, inkludert viktige saker foreningen jobber med nå. OAFs ulike råd og komiteer vil være tilstede og orientere om sitt arbeid. For å få oversikt over antall stemmeberettigede deltakere på generalforsamlingen, og for å sikre at alle som kommer får både kaffe og «noe attåt», setter vi pris på at dere medler dere på her:

PÅMELDING GENERALFORSAMLING

 

Under finner dere sakspapirer med ferdigstilt saksliste. Formell innkalling ble sendt, iht OAFs vedtekter, i nyhetsbrev på e-post 28. mars. 2023.

Vel møtt!