Priser og stipender
Publisert 25. juni 23
Av: Oslo arkitektforening

Se bildene fra prisudelingen av OAFs arkitekturpris 2023

Arkitektkontoret mopo mottok prisen i forhagen til Arkitektenes hus under sommerfesten 9. juni

Publisert 25.06.2023
Av: Oslo arkitektforening
I år ble OAFs arkitekturpris utdelt for 10. gang! Prisen gikk til mopo for prosjektet «1938 + 2023» i Bergslia 35 A-B. Prosjektet er både en rehabilitering av eksisterende bygg fra 1938, et tilbygg og et anneks i hagen. Prosjektet forholder seg til strenge rammer, og samtidig har arkitekten klart å opprettholde en lekenhet i husets uttrykk. Husets eier er entusiastisk og stolt over hva de har fått til i samarbeid med arkitekten og håndverkere. Huset legges merke til, og vekker stadig begeistring blant forbipasserende. I nominasjonsteksten står det at "Dette er et prosjekt jeg blir glad av, hver gang jeg ser det!". Det nyetablerte arkitektkontoret Studio 10000 hjalp oss med å arrangere sommerfesten.