Bylivsenteret
Publisert 24. mars 23
Av: Perann Stokke

Bylivkonferansen 2023: Kulturarv og bærekraftig stedsutvikling

Årets konferanse arrangeres i trehusbyen Levanger i Trøndelag 24.-25. oktober. Dette blir et viktig og inspirerende treffpunkt for alle som er interessert i bærekraftig by- og tettstedsutvikling i Norge.

Publisert 24.03.2023
Av: Perann Stokke
Bilde av Levanger sentrum 1965, foto: Fjellanger -Widerøe, Levanger fotomuseum
Levanger sentrum 1965. Foto: Fjellanger Widerøe / Levanger fotomuseum

– Kulturarv og ombruk har seilt opp som sentrale tema i samtalen om bærekraftig stedsutvikling. Vi ønsker derfor å formidle gode eksempler på prosjekter og prosesser som kan vise vei for samfunnsutviklingen. Vi ser fram til å samarbeide med Trøndelag fylkeskommune og Levanger kommune, som over lang tid har jobbet med mange problemstillinger innen dette feltet, sier Bård Sødal Grasbekk, leder ved Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund.

Balansekunst
Kulturarven gir historisk dybde og forankring til steder, og virker identitetsskapende som en kollektiv hukommelse. Bevaring og utvikling av kulturarven handler derfor både om å ta vare på stedsidentitet og lokalt særpreg, men også om å legge til rette for trivsel og stedstilknytning. Det ser også ut til at steder som hegner om sin kulturarv blir mer attraktive for besøkende og tilflyttere.

Bevaringsverdige bygg og bymiljøer utfordres likevel, fra flere kanter. Selv gode intensjoner om bærekraftig utvikling kan føre til utbyggingspress, spesielt der ønsket om høyere arealutnyttelse og fortetting vektlegges sterkt. Når ressursutnyttelse og reduksjon av klimagassutslipp fra produksjon av bygg skal vektlegges blir bevaring og ombruk en viktig strategi for sirkulærøkonomi i lavutslippssamfunnet. Så hvor ligger balansen? Har vi råd til å bevare mer? Har vi råd til å la være?

Fredet sentrum
Levanger ligger ved Trondheimsfjorden og har hatt jernbaneforbindelse siden 1905. En stor del av det historiske sentrum ble i 2018 fredet som kulturmiljø og er et godt eksempel på urbant og lavt trehusmiljø i sveitser og jugendstil. Byplanen fra 1846 er fremdeles godt synlig i dag. Og de historiske grøntanleggene i sentrum uttrykker en sterk hage- og parkkultur.

Konferansen holdes på Festiviteten kulturhus og arrangeres av Bylivsenteret i samarbeid med Distriktssenteret, Trøndelag fylkeskommune og Levanger kommune. Klima og miljødepartementet og Riksantikvaren bidrar også i programarbeidet.

Målet med konferansen er å dele erfaringer og gode eksempler på vellykkede prosesser, fremtidsplaner og fysiske, arkitektoniske løsninger som bidrar til å styrke stedskvalitet og identitet.

Konferansen er relevant for alle som jobber med stedsutvikling, enten det er i kommune, øvrig forvaltning, frivillighet, privat næringsliv eller politikk.

Påmeldingen er nå åpen

Bård Sødal Grasbekk. Foto: Tom Atle Bordevik
Bård Sødal Grasbekk. Foto: Tom Atle Bordevik