Bylivsenteret
Publisert 30. oktober 23
Av: Børge Sildnes

Lærerike dager i Levanger

Så langt tyder tilbakemeldingene på at deltakerne var svært fornøyde med Bylivkonferansen 2023, som handlet om hvordan kulturarv kan være en ressurs i stedsutvikling. Her er en liten bilderapport fra konferansen.

Publisert 30.10.2023
Av: Børge Sildnes
Anne Caroline Haugan, leder seksjon kommunal, Trøndelag fylkeskommune og Bård Sødal Grasbekk, NAL/Bylivsenteret var konferansierer på Bylivkonferansen dag to. Foto: Fotograf Hattrem
Konferansens andre dag startet med fem ulike parallelle sesjoner. På Dampskipsbrygga var temaet ombruk og ny bruk av bevaringsverdige bygg. Deltakerne bidro også med engasjement, her Siri Høye fra MAD arkitekter. Foto: Fotograf Hattrem
Første dag av konferansen ble det arrangert Minikulturnatt i Levanger sentrum, tilrettelagt av Levanger kommune og frivilligheten. Mange krefter bidro til å skape byliv med musikk og konserter, byvandringer, utstillinger, kunstvandring, åpne bakgårder, tradisjonshåndverk, lokalmat, aktiviteter for barn og unge med mer. Foto: Fotograf Hattrem
Kristoffer Moe Bøksle, sivilarkitekt MNAL og partner KIMA Arkitektur hadde innlegget Skattejakt – byutviking i historiske bymiljø. Foto: Fotograf Hattrem
Programkomiteen for Bylivkonferansen bestod av Perann Sylvia Stokke og Bård Sødal Grasbekk NAL/Bylivsenteret, Tove Nordgaard, arkitekt MNAL, byantikvar i Levanger, Leidulf Mydland, Riksantikvaren, Gunn Hege Lande, Trøndelag fylkeskommune. Mona Handeland fra Distriktssenteret var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Fotograf Hattrem
Første dag av konferansen ble det arrangert Minikulturnatt i Levanger sentrum, tilrettelagt av Levanger kommune og frivilligheten. Mange krefter bidro til å skape byliv med musikk og konserter, byvandringer, utstillinger, kunstvandring, åpne bakgårder, tradisjonshåndverk, lokalmat, aktiviteter for barn og unge med mer. Foto: Fotograf Hattrem
Også to av byens arkitektkontorer hadde åpent hus på minikulturnatten. Foto: Fotograf Hattrem
Deltakerne på konferansen kom fra hele landet. Ansatte fra kommunal og fylkeskommunal forvaltning samt prosjekterende arkitekter utgjorde hovedtyngden av deltakerne. Foto: Fotograf Hattrem
Bylivsamtalen om kulturarv som ressurs i bærekraftig stedsutvikling: Hvor trykker skoen og hva kan gjøres? Anne Bjørg Evensen Svestad, Trøndelag fylkeskommune, Antonios Bruheim Markakis, Levanger kommune, Leidulf Mydland, Riksantikvaren og Kenneth Dahlgren, Aspelin Ramm. Samtalen ble ledet av Kai Reaver, fagsjef i Norske arkitekters landsforbund, til venstre. Foto: Fotograf Hattrem
Mange benyttet pausene på konferansen til nettverksbygging og fagutveksling. Foto: Fotograf Hattrem
Anne Caroline Haugan, leder seksjon kommunal, Trøndelag fylkeskommune og Bård Sødal Grasbekk, NAL/Bylivsenteret var konferansierer på Bylivkonferansen dag to. Foto: Fotograf Hattrem
Anne Caroline Haugan, leder seksjon kommunal, Trøndelag fylkeskommune og Bård Sødal Grasbekk, NAL/Bylivsenteret var konferansierer på Bylivkonferansen dag to. Foto: Fotograf Hattrem
Konferansens andre dag startet med fem ulike parallelle sesjoner. På Dampskipsbrygga var temaet ombruk og ny bruk av bevaringsverdige bygg. Deltakerne bidro også med engasjement, her Siri Høye fra MAD arkitekter. Foto: Fotograf Hattrem
Konferansens andre dag startet med fem ulike parallelle sesjoner. På Dampskipsbrygga var temaet ombruk og ny bruk av bevaringsverdige bygg. Deltakerne bidro også med engasjement, her Siri Høye fra MAD arkitekter. Foto: Fotograf Hattrem
Første dag av konferansen ble det arrangert Minikulturnatt i Levanger sentrum, tilrettelagt av Levanger kommune og frivilligheten. Mange krefter bidro til å skape byliv med musikk og konserter, byvandringer, utstillinger, kunstvandring, åpne bakgårder, tradisjonshåndverk, lokalmat, aktiviteter for barn og unge med mer. Foto: Fotograf Hattrem
Første dag av konferansen ble det arrangert Minikulturnatt i Levanger sentrum, tilrettelagt av Levanger kommune og frivilligheten. Mange krefter bidro til å skape byliv med musikk og konserter, byvandringer, utstillinger, kunstvandring, åpne bakgårder, tradisjonshåndverk, lokalmat, aktiviteter for barn og unge med mer. Foto: Fotograf Hattrem
Kristoffer Moe Bøksle, sivilarkitekt MNAL og partner KIMA Arkitektur hadde innlegget Skattejakt – byutviking i historiske bymiljø. Foto: Fotograf Hattrem
Kristoffer Moe Bøksle, sivilarkitekt MNAL og partner KIMA Arkitektur hadde innlegget Skattejakt – byutviking i historiske bymiljø. Foto: Fotograf Hattrem
Programkomiteen for Bylivkonferansen bestod av Perann Sylvia Stokke og Bård Sødal Grasbekk NAL/Bylivsenteret, Tove Nordgaard, arkitekt MNAL, byantikvar i Levanger, Leidulf Mydland, Riksantikvaren, Gunn Hege Lande, Trøndelag fylkeskommune. Mona Handeland fra Distriktssenteret var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Fotograf Hattrem
Programkomiteen for Bylivkonferansen bestod av Perann Sylvia Stokke og Bård Sødal Grasbekk NAL/Bylivsenteret, Tove Nordgaard, arkitekt MNAL, byantikvar i Levanger, Leidulf Mydland, Riksantikvaren, Gunn Hege Lande, Trøndelag fylkeskommune. Mona Handeland fra Distriktssenteret var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Fotograf Hattrem
Første dag av konferansen ble det arrangert Minikulturnatt i Levanger sentrum, tilrettelagt av Levanger kommune og frivilligheten. Mange krefter bidro til å skape byliv med musikk og konserter, byvandringer, utstillinger, kunstvandring, åpne bakgårder, tradisjonshåndverk, lokalmat, aktiviteter for barn og unge med mer. Foto: Fotograf Hattrem
Første dag av konferansen ble det arrangert Minikulturnatt i Levanger sentrum, tilrettelagt av Levanger kommune og frivilligheten. Mange krefter bidro til å skape byliv med musikk og konserter, byvandringer, utstillinger, kunstvandring, åpne bakgårder, tradisjonshåndverk, lokalmat, aktiviteter for barn og unge med mer. Foto: Fotograf Hattrem
Også to av byens arkitektkontorer hadde åpent hus på minikulturnatten. Foto: Fotograf Hattrem
Også to av byens arkitektkontorer hadde åpent hus på minikulturnatten. Foto: Fotograf Hattrem
Deltakerne på konferansen kom fra hele landet. Ansatte fra kommunal og fylkeskommunal forvaltning samt prosjekterende arkitekter utgjorde hovedtyngden av deltakerne. Foto: Fotograf Hattrem
Deltakerne på konferansen kom fra hele landet. Ansatte fra kommunal og fylkeskommunal forvaltning samt prosjekterende arkitekter utgjorde hovedtyngden av deltakerne. Foto: Fotograf Hattrem
Bylivsamtalen om kulturarv som ressurs i bærekraftig stedsutvikling: Hvor trykker skoen og hva kan gjøres? Anne Bjørg Evensen Svestad, Trøndelag fylkeskommune, Antonios Bruheim Markakis, Levanger kommune, Leidulf Mydland, Riksantikvaren og Kenneth Dahlgren, Aspelin Ramm. Samtalen ble ledet av Kai Reaver, fagsjef i Norske arkitekters landsforbund, til venstre. Foto: Fotograf Hattrem
Bylivsamtalen om kulturarv som ressurs i bærekraftig stedsutvikling: Hvor trykker skoen og hva kan gjøres? Anne Bjørg Evensen Svestad, Trøndelag fylkeskommune, Antonios Bruheim Markakis, Levanger kommune, Leidulf Mydland, Riksantikvaren og Kenneth Dahlgren, Aspelin Ramm. Samtalen ble ledet av Kai Reaver, fagsjef i Norske arkitekters landsforbund, til venstre. Foto: Fotograf Hattrem
Mange benyttet pausene på konferansen til nettverksbygging og fagutveksling. Foto: Fotograf Hattrem
Mange benyttet pausene på konferansen til nettverksbygging og fagutveksling. Foto: Fotograf Hattrem