Bylivsenteret
Publisert 27. juni 24
Av: Perann Sylvia Stokke

Disse møter du på Bylivkonferansen

På konferansen møter du ulike fagfolk som arkitekter, landskapsarkitekter og forskere. Her kan du lese mer om noen av foredragsholderne.

Publisert 27.06.2024
Av: Perann Sylvia Stokke
Disse fagfolkene møter du på Bylivkonferansen 2024
Disse fagfolkene møter du på Bylivkonferansen 2024

Lovisa Mokrosinki-Hoel er landskapsarkitekt og byøkolog hos Asplan Viak. Bylivkonferansens andre dag starter med tre parallellsesjoner. Lovisa Mokrosinki-Hoel, skal lede en av dem: Landskapsarkitektur og økologisk entreprenørskap. Byøkologene på Asplan Viak jobber fra stor til liten skala med byutviklingsprosjekter, byøkologisk programmering, grønne tak, sirkulære jordblandinger og utvikling av naturmenyer med mer. Gjennomførte prosjekter har vært for store og små norske kommuner, både nord og sør i landet. I Oslo har de vært involvert i blant taket på Vega Scene, regjeringskvartalet og Grønlikaia.

Kirsten Welschemeyer er arkitekt og fagleder for urbanisme og plan i Mad arkitekter. På Bylivkonferansens første dag skal hun snakke om tillit og kompleksitet i planprosesser. På dag to skal hun sammen med Bengt Magnus Sjøberg Carlson, som er by- og arealplanlegger og leder i Nomad, holde innlegg om bærekraftige prosjekter.

Gry Ellen Ringstad er en landskapsarkitekt som har jobbet mye med vegetasjonsbruk, og er fagansvarlig for dette i @asplanviak_as. Hun er spesielt opptatt av å skape beplantinger som møter utfordringen med klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Hennes mål er derfor å skape stedstilpassede vakre beplantinger som inkluderer lokal vegetasjon, er tilrettelagt for pollinatorer og har et moderat skjøtselsnivå. Mange av beplantningene inngår i klimatilpasningstiltak som regnbed og blågrønne tak. I flere av prosjektene har hun samarbeidet med forskere, blant annet på det blågrønne taket på Vega scene. På Bylivkonferansens andre dag skal hun innlegget Byøkologiske prosjekter.

Mange bekker arkitektur er det Lillehammer-baserte enmannskontoret til den britiske arkitekten Sam Hughes. Firmanavnet er inspirert av uttrykket «Mange bekker små gjør en stor å». Tanken bak er at det trengs mange aktører for å skape et vellykket prosjekt: arkitekt, kunde, en rekke konsulenter og dyktige håndverkere. Arkitektens rolle er å lytte, kommunisere og tolke alle idéer, kunnskap og erfaring og samle dette gjennom prosjektering til endelig resultat. Elva hotell på Voss var kontorets andre prosjekt og er ett av flere inspirerende eksempler som blir presentert på Bylivkonferansen.

På konferansen møter du også:

Kjersti Wikstrøm, SLA

Kyrre Groven, Vestlandsforskning

Marte Lange Vik, Høgskulen på Vestlandet

Morten Clemetsen, NMBU

Bjørbekk og Lindheim 

Bengt Magnus Sjøberg Carlson, MAD