Bylivsenteret
Publisert 03. juni 24
Av: Børge Sildnes

Nå kan du melde deg på Bylivkonferansen 2024

Årets konferanse handler om hvordan vi kan ivareta naturmangfold og behovet for klimatilpasning, samtidig som vi utvikler attraktive steder. Konferansen avholdes på Park hotel på Vossevangen 10.–11. september.

Publisert 03.06.2024
Av: Børge Sildnes
Bylivkonferansen 2024.Hovinbekken. Foto: Bjørbekk & Lindheim
Bylivkonferansen 2024. Hovinbekken. Foto: Bjørbekk & Lindheim

Bylivkonferansen er til for alle som jobber med bærekraftig by- og tettstedsutvikling og har lyst til å delta i utviklingen av dette feltet.

— Ved å løfte gode eksempler på naturbaserte løsninger for klimatilpasning ønsker vi å stimulere til en mer bærekraftig stedsutvikling rundt om i hele landet, sier Bård Sødal Grasbekk, leder i Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund.

Stedsutvikling i lys av natur- og klimakrise
Bylivkonferansen knytter alltid sammen tema og sted. Voss har særskilt flomproblematikk høyt på dagsorden. Hvordan håndtering av økt nedbør og hyppigere flomhendelser blir håndtert i framtiden, vil her blant annet ha stor betydning for bosetting og næringsaktivitet og levevilkårene til den sterkt truede vossalaksen.

Sentrumsutviklingen på Vossevangen illustrerer en vesentlig utfordring med klimatilpassing og tettstedsutvikling. Ønsket om tetthet og utvikling i sentrale områder står i kontrast til de samme områdenes sårbare posisjon i møte med klimaendringer. Denne balansen mellom urban vekst og behovet for å tilpasse seg klimautfordringene tegner et overordnet dilemma mange samfunn står overfor regionalt, nasjonalt og globalt. Hvordan kan kommuner utvikle attraktive tettsteder og samtidig ivareta hensynet til naturmangfold og et klima i endring?

Bylivkonferansen er relevant for alle som jobber med stedsutvikling, enten det er i kommune, øvrig forvaltning, frivillighet, privat næringsliv eller politikk.

Konferansen arrangeres av Bylivsenteret i samarbeid med Distriktssenteret, Vestland fylkeskommune og Voss herad. Vi håper du vil delta! Program og påmelding finner du i lenker under.