Kurs og arrangement
Publisert 08. november 23
Av: Stavanger arkitektforening

08. november: Det gamle er det nyeste nye

Forelesning i samarbeid med Betongfokus

Publisert 08.11.2023
Av: Stavanger arkitektforening

Mange av framtidens bygg er allerede bygget og gjenbruk av bygninger er et viktig grep for å sikre et bærekraftig samfunn. Arkitekten har en viktig oppgave med å sikre endringsdyktige bygg og ofte brukes byggverkene som historiefortellinger når nye bydeler og samfunn videreutvikles.

Grønn rehabilitering av eksisterende bygg gir lavere klimagassutslipp enn å bygge nye. For å nå nasjonale klimamål må vi tenke nytt – ikke kun bygge nytt. Gjennom casestudier og forskning er det vist at det er lavere utslipp ved rehabilitering enn ved nybygg. Dette handler i stor grad om materialbruk og avfall. Det kan ta minst 70-80 år før et nybygg utlikner sitt klimagassutslipp men hvordan skal de gamle byggene oppnå de kvalitetene som forventes?

Dette skal vi få høre mer om på denne forelesningen som er et samarbeid mellom Betongfokus og Stavanger arkitektforening.

Det vil bli lett servering fra 17:00-17:30.

OBS! Arrangementet krever påmelding. se egen link.

Vel møtt!

Når: Onsdag 08. november, kl. 17:00

Hvor: Rogaland kunstsenter, Nytorget 17

     

Concrete Stavanger BRUK DENNE

   

Stonerex

 

Sto logo