Kurs og arrangement
Publisert 25. april 23
Av: Stavanger arkitektforening

12. mai: Forbilder som viser vei i byutviklingen

Velkommen til seminar om grønn byutvikling.

Publisert 25.04.2023
Av: Stavanger arkitektforening

Fremtidens boliger og byutvikling preges av krav, mål og ambisjoner innen klima og miljø, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Nord-Jæren skal utvikles som en bærekraftig og attraktiv byregion, samtidig som disse målene skal innfris. Fra å fokusere på klimagassutslipp og arkitektur, ser vi nå et stadig økende fokus på FNs bærekraftsmål og hele bærekraftsbegrepet – med satsingsområder som sosial bærekraft, ombruk, grønn mobilitet, delingsøkonomi og naturmangfold.

Hvilken posisjon ønsker Nord-Jæren å ta i denne konteksten? Hva er allerede gjort, hva gjøres akkurat nå og hvordan kan vi akselerer arbeidet? Hvordan skaper vi attraktivitet i større deler av byområdene? Hvordan kan man inspirere og skape gode eksempler til etterfølgelse? Hvor er fyrtårnet for bærekraft i regionen?

Grønn by, Stavanger Arkitektforening og Rogaland Bolig- og Byplanforening inviterer til seminar for å utforske disse spørsmålene videre.

NB! Arrangementet krever påmelding.

Seminaret foregår 12. mai fra kl. 09.00 - 13.00 (14.00) på KinoKino i Sandnes (Olav Kyrresgate 5). Pris: 350,- (partner i Grønn by/SAF-medlem/BOBY), 450,- (ordinær billett), 250,- (student). For fullstendig program, se lenke under.

     

Concrete Stavanger BRUK DENNE

   

Stonerex

 

Sto logo