Kurs og arrangement
Publisert 10. februar 23
Av: Trondhjems arkitektforening

En TAF-kveld om NTNUs Campussamling og Hesthagen

Trondhjems Arkitektforening ønsker å belyse og diskutere campusprosjektet med spesielt fokus på planprosessen for Hesthagen. Hvilke visjoner og dilemmaer preger arbeidet?

Publisert 10.02.2023
Av: Trondhjems arkitektforening

Hesthagenprosjektet vil bli en svært viktig by-bygning som vil prege både NTNU og bydelen Elgeseter i minst femti år fremover. Trondheim har dessverre ikke lyktes med mange av sine nyere by-bygninger og TAF anser Hesthagen som et nøkkelprosjekt for å sette en ny og bedre standard for utvikling av Trondheims byvev.

 

Gjester:

Hanna Maria Jones, Prosjektdirektør for campusutvikling, NTNU

Johan Arnt Vatnan, Prosjektdirektør, Statsbygg

Ragna Fagerli, Byplansjef, Trondheim kommune

Silje W. Fremo, nabolags- og parkinteresser, Arkitekt og arealplanlegger

 

Det vil være en fordel å på forhånd ha satt seg inn i planvedtaket for Hesthagen, tatt opp i bygningsrådet den 7. februar.

 

TAF-styret ønsker velkommen!

 

Tid: 16. februar 2023, klokka 19

Sted: Arkitektenes Hus i Brattørgata 4

Påmelding: https://taf.hoopla.no/sales/event/campuskveld-med-taf