År Navn Prosjekt
2019 Amna Spago og Marie K. Risan LADE (t) LEVE - transformasjon av Ladejarlen skole
2018 Madeleine R. Bongard og Per Kristian Solem Bo i By
2017 Karen Terese Lund og Silje Sandvin Du må gjerne trø i graset
2017 Magnus N. Hauken og Simen B. Malde Boliger på Bakklandet
2016 Daniel Evensen og Andreas Magerøy Vestre Kanalkai 24
2016 Bjørg Helene Andorsen Farger i arkitektur
2015 Haakon M. Haanes og Trygve Ohren Eksperimentboliger på Svartlamoen
2015 Per-Leif Bersvendsen og Ragnhild Pedersen Foss 123.Z / Nidelva
År
Navn
Amna Spago og Marie K. Risan
Prosjekt
LADE (t) LEVE - transformasjon av Ladejarlen skole
Navn
Madeleine R. Bongard og Per Kristian Solem
Prosjekt
Bo i By
Navn
Karen Terese Lund og Silje Sandvin
Prosjekt
Du må gjerne trø i graset
Navn
Magnus N. Hauken og Simen B. Malde
Prosjekt
Boliger på Bakklandet
Navn
Daniel Evensen og Andreas Magerøy
Prosjekt
Vestre Kanalkai 24
Navn
Bjørg Helene Andorsen
Prosjekt
Farger i arkitektur
Navn
Haakon M. Haanes og Trygve Ohren
Prosjekt
Eksperimentboliger på Svartlamoen
Navn
Per-Leif Bersvendsen og Ragnhild Pedersen Foss
Prosjekt
123.Z / Nidelva

1. Formål

Prisen for beste Trondhjemsrelaterte Masteroppgave er opprettet og blir utdelt av Trondhjems Arkitektforening (TAF).

Prisen er en hederspris for Masteroppgave(r) utarbeidet ved arkitektavdelingen NTNU som i sitt innhold og utførelse utmerker seg særskilt og som omhandler et trondheimsrelatert tema eller prosjekt. Formålet med prisen er å trekke frem prosjekt(er) som gir verdifulle bidrag inn i arkitektur- og utviklingsdebatten i Trondheim, samt å stimulere studentene til å jobbe med Trondheimsrelaterte problemstillinger.

Ved vurdering av forslagene bør det legges vekt på:

  • Masteroppgavens redegjørelse for og beskrivelse av prosjektets totale kontekst
  • Masteroppgavens innhold og allmennytte for byen
  • Masteroppgavens arkitektoniske kvalitet
  • Masteroppgavens presentasjon

2. Prisens innhold

Trondhjemsdiplomen består av et diplom med innskrift og et pengebeløp til prisvinneren/-vinnerne. Pengebeløpet fastsettes av TAFs styre.

3. Hvem kan få prisen

Trondhjemsdiplomen kan tildeles studenter som sluttfører sin Masterutdannelse i arkitektur ved NTNU.

4. Utvelgelse og forslagsrett

Trondhjemsdiplomen kan ikke søkes. Prisvinneren/-vinnerne utpekes av et særskilt nedsatt utvalg bestående av representanter for styret i TAF.
Forslagsretten er åpen, men utvalget kan innhente begrunnete forslag fra enkeltpersoner, foreninger og faginstanser.

5. Tidspunkt for utdeling og begrunnelse for tildeling

TAF tar sikte på å utdele prisen årlig.
Styret i TAF bestemmer om prisen skal deles ut og når det skal være utdeling. Trondhjemdiplomutvalget skal gi en skriftlig begrunnelse for sin pristildeling.

6. Prisutvalget

Prisens utvalg består av styret i TAF, alternativt kan styret oppnevne eksterne medlemmer til utvalget.

7. Prisutdeling

TAF bestemmer arrangementet i forbindelse med prisutdelingen. Alle utgifter i forbindelse med utvalgets arbeid og utdeling av prisen dekkes av TAF.

8. Sekretariat

Trondhjemsdiplomens sekretariat er tillagt TAF, som vil sørge for at et særskilt styremedlem blir utpekt til oppgaven.

9. Endring av statuttene

Disse statutter kan endres etter vedtak i TAFs styre.

Vedtatt av TAF-styret 26.05.2015