Tangen sentrum på Nesodden

Parallelloppdraget for Tangen sentrum handler om fremtidig sentrumsutvikling, rehabilitering og utvidelse av barneskolen og en ny flerbrukshall.

 Ny barneskole, speiderhus og barnebondegård med Barneskolen borettslag i Nord. Illustrasjon: Lie Øyen
Ny barneskole, speiderhus og barnebondegård med Barneskolen borettslag i Nord. Illustrasjon: Lie Øyen

Vurderingsrapport

Parallelloppdraget Tangen sentrum på Nesodden. Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Trondheim kommune

Om parallelloppdraget

Tangen sentrum på Nesodden

Et viktig premiss var å vise hvordan en pollinerende allmenning kunne knytte sentrum og grøntområdene rundt Tangen sammen.

Parallelloppdraget for Tangen sentrum ble gjennomført i 2020, i tiden da Norge stengte ned grunnet korona. Det ble nødvendig å benytte nye metoder for dialog med både teamene og innbyggere. Kommunen tror at resultatet egentlig ble enda bedre med nye metoder, og har tatt dette med seg i videre i planarbeid ellers på Nesodden. Kommunen har fått mye ut av å investere i et parallelloppdrag. Arkitektteamene som deltok var: Team Jaja, Team Lie Øyen og Team Spol. Kommunen erfarte at de tre teamene var engasjerte, kunnskapsrike og nytenkende.

Tangen er kommunesenteret på Nesodden og ett av to prioriterte tettsteder i kommunen. Er viktig premiss for parallelloppdraget var å undersøke hva skolen og tilhørende anlegg, som flerbrukshall og svømmehall kan tilføre stedet, og hvordan det kan skapes synergier og sambruk med andre offentlige og private funksjoner.

Vurderingskomiteen var bredt sammensatt og utarbeidet sju råd som er retningslinjer for områdeplanen for Tangen sentrum. I tillegg ble det satt ned fire råd som er retningslinjer for prosessen for områdeplanen. Vurderingskomiteen anbefalte at rapporten blir lagt til grunn for videre planarbeid og arbeid med konkrete prosjekter i Tangen sentrum.