Konkurranse
Publisert 24. juni 21
Av: Gisle Nataas

Innlevering til Domkirkeodden

Innleveringsfrist for konkurransen er 25. juni. Her er viktig informasjon til alle som har meldt sin interesse til konkurransen.

Publisert 24.06.2021
Av: Gisle Nataas
Bilde av Domkirkeodden i Hamar, arkitekt Lund Slaatto, foto: Anno
Bilde av Domkirkeodden i Hamar, arkitekt Lund Slaatto, foto: Anno

Viktig i forbindelse med innlevering av konkurranseutkast.

Det nærmer seg innleveringsfrist for konkurransen. Frist: 25.06.2021, kl 12.00. 

NAL får mange spørsmål nå i forkant av innlevering av den åpne arkitektkonkurransen om museumsbygg på Domkirkeodden. Vi oppsummerer her noen beskjeder som tidligere er sendt ut via konkurransens hovedside i KGV.

Viktig melding til alle som har meldt sin interesse til konkurransen/Important message to all who are registered for the competition: 

Det er bare på konkurransens hovedside i KGV man vil få oppdateringer underveis i konkurranseperioden, kan laste ned nye vedlegg og skal levere inn sitt konkurranseforslag innen innleveringsfristen 25.06.2021, klokken 12.00.

Konkurranseutkastene er ikke godkjente før alle filer er lastet opp innenfor tidsfristen. Det anbefales at konkurranseutkastene lastes opp/sendes inn senest kvelden før fristen.

Innlevering av konkurranseforslagene I dokumentet «Spørsmål og svar_Museum Domkirkeodden Hamar» under «TEKNISKE SPØRSMÅL VEDR EU-SUPPLY OG KONKURRANSEPORTALEN» som ligger på konkurransens hovedide i KGV er det mange spørsmål og svar vedr innlevering. Les gjennom dette om du lurer på noe vedr innleveringen. Om du ikke finner svar så kontakt KGV support direkte, kontakt brukerstøtte: e-mail: kgv@eu-supply.com, Phone: +47 23 96 00 10.

NAL har ikke tilgang til innboksen til de innsendte konkurranseutkastene før etter fristen for innlevering. Om du lurer på noe vedr innleveringen kontakt KGV support direkte, kontakt brukerstøtte: e-mail: kgv@eu-supply.com, Phone: +47 23 96 00 10.

Important regarding the submission of competition proposals

It is only on the competition's main page in KGV that you will receive updates during the competition period, can download new attachments and must submit your competition proposal by the submission deadline 25.06.2021, at 12.00. • Here is the current link to the competition's KGV page:  https://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/298728/0/0?returnUrl=&b=KGVLIGHT (../../ctm/Supplier/PublicPurchase/298728/0/0?returnUrl=&b=KGVLIGHT)

The competition proposals are not approved until all files have been uploaded within the deadline. It is recommended that the competition drafts be uploaded / submitted no later than the evening before the deadline.

NAL do not have the opportunity to enter the submission portal before the submission deadline is over, so for technical and detailed questions regarding ESPD, digital signature and of a submission technical nature must be directed directly to KGV support, contact user support: e-mail: kgv@eu-supply.com, Phone: +47 23 96 00 10.

Submission of the competition proposals In the document «Questions and answers_Museum Domkirkeodden Hamar» under «TECHNICAL QUESTIONS ABOUT THE EU SUPPLY AND THE COMPETITION PORTAL» which is on the competition's main page in KGV, there are many questions and answers regarding submissions. Read through this if you have any questions about the submission. If you do not find the answer, contact KGV support directly, contact user support: e-mail: kgv@eu-supply.com, Phone: +47 23 96 00 10.

Lykke til med innspurten!