Priser og stipender
Publisert 02. desember 21
Av: Oslo Arkitektforening

Vinner av OAFs Arkitekturpris 2021

Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris 2021 tildeles arkitekt Bodil Reinhardsen for prosjektet «Verksted Mariahuset»

Publisert 02.12.2021
Av: Oslo Arkitektforening

Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris deles i år ut for åttende gang.

Pris- og stipendkomiteen har i år vurdert totalt 17 nominasjoner opp mot kriteriene for tildeling. Av disse ble 6 prosjekter valgt ut for befaring, inkludert en grundig presentasjon ved prosjektenes arkitekter/ansvarlige.

Årets vinner er et verkstedbygg med kontor og hybel, for et økumenisk bo- og arbeidsfellesskap for mennesker med utviklingshemning.

Med årets pris ønsker OAFs priskomite å rette søkelyset mot god, småskala fortetting som en vesentlig del av Oslos byutvikling. Samtidig vil komiteen trekke frem vinnerprosjektet som et interessant svar på fortetting i et bevaringsverdig område.

OAFs priskomite

Prosjektet ligger blant den historiske, frittliggende murvillabebyggelsen på Skarpsno, Frogner. På samme eiendom ligger en murvilla oppført i 1918 og gjenoppbygd etter brann i 1920, ved arkitekt Arnstein Arneberg, med en tilhørende garasjebygning og gjerdeanlegg med et tidstypisk arkitekturuttrykk. Eiendommen er regulert til spesialområde bevaring. Tiltakshaveren hadde et behov for nye arbeids- og boarealer som kunne avlaste murvillaen – spesielt verkstedsfunksjonene.

Verksted Mariahuset, tegnet av Bodil Reinhardsen. Vinner av OAFs Arkitekturpris 2021.  Foto: Jonas Adolfsen
Verksted Mariahuset, tegnet av Bodil Reinhardsen. Vinner av OAFs Arkitekturpris 2021. Foto: Jonas Adolfsen

Prosjektet er å anse som et viktig og fremragende bidrag til pågående diskusjoner om byutvikling, fortetting og stedstilpasning i Oslo. En grundig og helhetlig forståelse for områdets historie, utforming og karakter, typologisk utvikling, terreng og landskap, samt tiltakshaverens bruksmessige behov, har påvirket prosjektets utforming.

OAFs priskomite

Vi gratulerer Bodil Reinhardsen med prisen! (Årets utdeling er noe forsinket pga. Covid 19.)

Les hele begrunnelse for årets pristildeling her.

Komiteen har i 2021 bestått av Matthew Anderson, Siri Moseng, Håkon Vigsnæs, Anders Melsom, og Trine Bølviken

"Verksted Mariahuset", tegnet av Bodil Reinhardsen. Vinner av OAFs Arkitekturpris 2021.  Foto: Jonas Adolfsen
"Verksted Mariahuset", tegnet av Bodil Reinhardsen. Vinner av OAFs Arkitekturpris 2021. Foto: Jonas Adolfsen
Om prosjektet
Byggets navn
Verksted - Mariahuset
Byggeår
ferdigstilt 2016 (påbegynt 2010)
Adresse
Erling Skjalgssons gate 2
Arkitekt
Bodil Reinhardsen, arkitekt
Tiltakshaver
Stiftelsen Mariahuset
Byggentreprenør
Krefting og Thiis as

OAFs arkitekturpris ble opprettet av foreningens medlemmer i 2013 og deles ut for åttende gang i 2021. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, firmaer eller tverrfaglige team for prosjekt (er) realisert i Oslo og Akershus - herunder også publikasjoner og utstillinger.

Prisen har som formål å rette oppmerksomhet mot:

  • arkitektur- og byutviklingsprosjekter av høy kvalitet i Oslo og Akershus
  • sentrale og aktuelle rammebetingelser for faget
  • våre bygde omgivelser som helhet

Alle kan nominere kandidater til prisen. Forslaget må være realisert, og det er ingen tidsbegrensninger.