Bylivsenteret
Publisert 27. juni 24
Av: Børge Sildnes

Har gitt råd for utvikling av Sandnesvågen

Før sommeren 2023 utlyste Alstahaug kommune et parallelloppdrag for å få innspill til hvordan Sandnesvågen kan utvikles. Nå er oppdraget avsluttet og prosjektrapporten klar.

Publisert 27.06.2024
Av: Børge Sildnes

Siden september 2023 har Team Vandkunsten og Asplan Viak arbeidet med parallelloppdraget for dette viktige området og innfallsporten sentralt i Sandnessjøen. Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund har bistått kommunen i prosessen.

Alstahaug er en øykommune i Nordland og et naturlig knutepunkt for kommunikasjon på ytre Helgeland. Sandnessjøen er regionsenter, med sykehus, flyplass nær sentrum med direktefly til Oslo, Trondheim og Bodø, utdanningstilbud på videregående- og høyskolenivå, hurtigruteanløp og gode forbindelser til nabokommunene. 

Alstahug kommunes visjon for Sandnesvågen er å skape et levende og bærekraftig lokalsamfunn som balanserer bevaring av naturressurser og kulturarv med behovet for økonomisk utvikling og sosial inkludering. 

Arkitektteamene har gjennom prosessen med åpne møter og sine planforslag gitt kommunen et mangfold av ideer og fremtidsrettede løsninger. Teamenes løsningsforslag og prosjektrapporten finner du i lenkene under.