Bylivkonferansen

Bylivkonferansen arrangeres årlig i samarbeid med regionale og lokal aktører som fylkeskommuner og kommuner. Konferansen har etablert seg som en av de mest inspirende og nyttige for alle som er interessert i bærekraftig stedsutvikling i Norge.

Bylivkonferansen 2024

Naturvennlig, klimarobuste og attraktive steder

Hvordan kan vi ivareta naturmangfold og behovet for klimatilpasning, samtidig som vi utvikler attraktive steder? Det er spørsmålet vi stiller på årets konferanse, som avholdes på Park hotel på Vossevangen 10.–11. september. 

Bylivkonferansen 2024
Levanger sentrum 1965. Foto: Fjellanger Widerøe / Levanger fotomuseum

Bylivkonferansen 2023

Kulturarv og bærekraftig stedsutvikling

Årets konferanse arrangeres i trehusbyen Levanger i Trøndelag 24.-25. oktober. Dette blir et viktig og inspirerende treffpunkt for alle som er interessert i bærekraftig by- og tettstedsutvikling i Norge.

Bylivkonferansen 2023

Bylivkonferansen 2022

Fra stølsgrend til deltidsbygd og hytteby.

Fritidsboliger og hyttefelt sprer seg med rekordfart i det norske fjellandskapet, ofte i sårbar natur. Årets Bylivkonferanse handler om hensynsfull arealforvaltning og verktøy for bærekraftig steds- og hytteutvikling i fjellområdene.

Konferansen arrangeres på Beitostølen 24.-25. oktober.

Bylivkonferansen 2022
Street art i Flekkefjord. Foto: Simen Løvgren. Design: Anagram

Bylivkonferansen 2021

Bylivkonferansen 2021 ble arrangert 3.-4. november som en digital konferanse.

Bylivkonferansen 2021

Bylivkonferansen 2020

250 deltakere deltok fysisk eller digitalt på Bylivkonferansens to dager i Narvik, 22.-23. oktober 2020. Temaet for konferansen var «samspillets kunst – inkluderende stedsutvikling».

 

Bylivkonferansen 2020

Bylivkonferansen 2019

Tema for konferansen var BY PÅ LIVET - Hverdagsbyen - Opplevelsesbyen. Hvordan kan vi sammen utvikle byen som livsarena, møteplass og identitetsbærer? Konferansen ble arrangert i Tønsberg 17.+ 18. september 2019

 

Bylivkonferansen 2019

Bylivkonferansen 2018

Byliv, næringsliv, hverdagsliv. Hvordan kombinerer vi dette slik at vi får attraktive sentrumsområder? Konferansen ble arrangert i Ulsteinvik 17+18. oktober 2018.

Bylivkonferansen 2018

Bylivkonferansen 2017

Inkluderende steder – Hvordan kan kommune, fylkeskommune, stat og næringsliv sammen bidra til å skape framtidsrettede og inkluderende steder? Konferansen ble arrangert i Haugesund 18. oktober 2017

 

Bylivkonferansen 2017