Nesfjella til sentrum - Sentrumsutvikling i Nesbyen

Parallelloppdraget for Nesbyen sentrum er gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Nes kommune, næringslivet i Nesfjella og hytteeierne. Grunneiere og befolkningen har medvirket.

Vurderingsrapport

Parallelloppdraget Nesfjella til sentrum - Sentrumsutvikling i Nesbyen. Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Nesfjella og Nes kommune

Om parallelloppdraget

Nesbyen

Norske arkitekters landsforbund ved BYLIVsenteret har bistått og vært en faglig sparringspartner.

To tverrfaglige arkitektteam ble valgt ut etter en åpen utlysning til å gjennomføre parallelloppdraget:

DRMA fra Drammen i samarbeid med Schauman & Norgren fra Finland og Sverige, Everyday Studio fra Danmark og Norge, Papirbredden Innovasjon fra Norge og Masu Planning fra Danmark og Finland.

Arkitema Architects samarbeidet med Dronninga landskap, Vista Analyse og Zenisk, alle fra Oslo, Norge.

Vurderingsgruppen har, på bakgrunn av en grundig evaluering av de to forslagene, samt diskusjoner underveis, kommet frem til noen klare råd og anbefalinger til kommunen.

- Kommunen må ta styringen, være tilrettelegger og bygge en felleskultur for samarbeid og handling, og legge aktivt til rette for gjennomføring i samarbeid med grunneiere, næringsliv og andre.

Dette var en av de ti anbefalingene til Nes kommune etter parallelloppdraget.