Kurs og arrangement
Publisert 19. oktober 22
Av: Vestfold arkitektforening

Digitalt lunsjforedrag 28. oktober: Reetablering av Gjerdrum

Hvordan kan arkitektur- og planleggingsfaga bidra til å tenke fremover etter naturkatastrofer?

Publisert 19.10.2022
Av: Vestfold arkitektforening

En beskrivelse av hvordan Gjerdrum kommune har arbeidet etter skredulykken som rammet kommunesenteret Ask 30.desember 2020.

Hvordan går man videre etter en slik katastrofe? Et av tiltakene Gjerdrum kommune valgte var å starte en prosess for å finne en ny strategisk retning for kommunen. Gjennom en scenariobasert prosess, ble en ny strategi utviklet. Utfra dette strategiprosjektet ble prosjektet «reetablering av skredområdet» startet.

11 mennesker omkom i ulykken og flere mistet sine hjem. Svært mange ble direkte berørt av skredet, har lidd tap og hatt dramatiske opplevelser. Andre mistet areal for landbruk og golfspill, i tillegg til at hele bygda på ulike måter har et forhold til hendelsen. Når en hel bygd er rammet er det mange hensyn å ta.

Prosjektet «reetablering av skredområdet» har hatt som mål å finne løsninger som er «best mulig for flest mulig». Det var derfor vært viktig for prosjektet å få innspill tidlig. Flere hundre innspill og samtaler, geotekniske føringer og råd fra NVE og prosjektgruppens faglige vurderinger dannet grunnlag for løsningsforslagene. Ragnhild Storrønning har deltatt i hele prosessen og er nå prosjektleder for de oppfølgende planarbeidene.

 

Ragnhild Storrønning er arkitekt og planlegger, fagansvarlig by- og stedsutvikling hos NSW.

 

Tidspunkt: 12.00-13.00, fredag 28. oktober