Kurs og arrangement
Publisert 16. januar 23
Av: Vestfold arkitektforening

Lunsjseminar 19. januar: Byutvikling - Eksempel på offentlig-privat samhandlingsplattform i Tønsberg - HPS

VAF inviterer til lunsjseminar 19 januar kl 11.30-12 for å diskutere Handlingsprogram for sentrum (HPS). Cecilie B. Sørumshagen fra Tønsberglivet og Magnus Ciril Martin fra Tønsberg Kommune snakker om prosjektet. Se mer info og teams-link under!

Publisert 16.01.2023
Av: Vestfold arkitektforening

Tønsberg kommune (TK) og Tønsberglivet (TL) samarbeider for å skape et attraktivt sentrum for en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Tønsberg er i vekst og folk og bedrifter søker seg i økende grad til byen og det urbane sentrum. Det er viktig at Tønsberg blir en attraktiv by å bo og leve i, så vel som å drive næring.

Samarbeidsplattformen som er etablert rundt Handlingsprogram for sentrum er et resultat av styrket samarbeidsklima mellom offentlig og private aktører og en økende erkjennelse av hvordan alle er avhengige av hverandre og at hver enkelt må bidra til byutvikling i Tønsberg for at vi skal nå felles mål. Et godt 3-partssamarbeid er avhengig av at partene respekterer hverandres ståsteder, roller og interesser og anerkjenner den kompetanse og kunnskap som de hver for seg har. Det er viktig for å få til god byutvikling.

 

Hovedmålsetning for prosjektet er at HPS skal være en arena for samarbeid mellom offentlig og privat aktører med fokus på fysiske tiltak i byrommene. Prosjektet skal basere sine tiltak på eksisterende kommunale og regionale planer innenfor et geografisk definert område – sentrum og grønne og bærekraftige tiltak skal prioriteres. Magnus Ciril Martin og Cecilie B.- Sørumshagen leder prosjektet.

 

Cecilie B. Sørumshagen er daglig leder i Tønsberglivet.

Magnus Ciril Martin er virksomhetsleder for folkehelse, klima og stedsutvikling, kultur og samfunnsutvikling, i Tønsberg kommune.

 

Tidspunkt: 11.30-12.00, torsdag 19. januar

 

Link til teamsmøte

 

Vel møtt!

 

Mvh

Styret i arkitektforeningene i Vestfold