Folk
Publisert 27. april 22
Av: Børge Sildnes

- Den frivillige innsatsen er kjernen i foreningen

– Det er spennende tider, spesielt med det grønne skiftet og arbeidet med Arkitektenes hus, mener Siri Jæger Brudvik. Hun leder NALs klart største lokalforening, Oslo arkitektforening (OAF).

Publisert 27.04.2022
Av: Børge Sildnes
Bilde av Siri Jæger Brudvik
OAF-leder Siri Jæger Brudvik. Foto: Mad arkitekter

- Lokalforeningen vår skal være et sted du kan komme hvis du brenner for å få til noe faglig, og så skal vi prøve å tilrettelegge for det.

OAF-leder Siri Jæger Brudvik

Siri Jæger Brudvik meldte seg inn i NAL med en gang hun var ferdig med studiene.
- Det var en selvfølge, og det å være sivilarkitekt MNAL var veldig innarbeidet da jeg gikk ut av Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo i 2006.

- Jeg har vært en god del engasjert i OAF, og mener det er viktig å være en del av noe større for å kunne påvirke. I 2011 satt jeg i styret for første gang. Så kom jeg inn igjen i 2018 og var nestleder det siste året før jeg ble styreleder etter sommeren i fjor. Noe av grunnen til at jeg ønsket å ta vervet var arbeidet med et Arkitekturens hus i Oslo. Og så passet det godt med livssituasjonen å ta en liten time-out fra den vanlige praktiserende arkitektjobben og gjøre noe annet.

Siri har permisjon fra Mad arkitekter for å jobbe som leder i Oslo arkitektforening, som er en femti prosent stilling. Tidligere har hun jobbet hos Base arkitekter og A-lab og drev i en periode kontoret Heimstadlære sammen med Ulrika Staugaard. Hun arbeidet også for Ecosistema Urbano i Madrid, før finanskrisen førte henne tilbake til Oslo.

Ønsker bedre samarbeidsmodeller
- Det er en veldig spennende tid å være leder nå når vi er midt oppi det grønne skiftet. Jeg har opplevd å sitte i en del prosjekter og se utfordringene i det daglige med å få til de gode miljøvennlige løsningene i praksis. Denne omstillingen vi er midt oppe i, den tror jeg ikke vi løser kun i det enkelte prosjekt. Vi må stå sammen, utveksle ideer og erfaringer for å finne gode løsninger og få endret rammebetingelsene.

Siri ønsker seg bedre samarbeidsmodeller i byggebransjen. Hun opplever at de som har ambisjoner om å bygge mer miljø- og klimavennlig eller med ombruk/gjenbruk jobber mer i motvind enn i medvind i dag.
- Disse prosessene blir preget av konflikter hele veien. Klima- og miljømålene er det nå bred enighet om politisk og i bransjen. Nå må vi raskt finne noen verktøy og samarbeidsmodeller for å nå dem, slik at det enkleste blir å gjennomføre løsningene i stor skala - ikke kun i forbildeprosjektene og prestisjeprosjektene. Jeg håper enda flere arkitekter ser viktigheten av å bidra i en av lokalforeningene eller i Norske arkitekters landsforbund i dette arbeidet.

Synlig på arkitekturens vegne
- Det er mye å ta tak i som OAF-leder. Vervet handler om å drifte og vedlikeholde det faglige og sosiale som lokalforeningen er, som er bygget opp over lang tid, og utvikle den som møteplass. Og så handler det om å delta i debatten om utviklingen av byen vår.

Siri opplever at arkitekter sliter med å påvirke fordi de ikke kommer inn på riktig tidspunkt i prosessene. Dette prøver hun og OAF å gjøre noe med, blant annet ved å komme inn tidligere og kanskje påvirke partiprogrammene.

- Vi har engasjert oss i høringer og jobbet med plan- og bygningsetaten om høyhusstrategien for å spille inn og samarbeide før denne kommer ut på høring. Vi bruker det at vi kan stå litt mer uavhengig som en lokalforening enn det en enkeltperson fra et arkitektkontor kan i møte med myndigheter og politikere. Nå er vi godt i gang med møter med politikerne, i samarbeid med NAL sentralt, for å spille inn til partiprogrammene. Vi har hatt møter med både Oslo MDG og Høyres partigruppe i Oslo så langt. Det ga mersmak.

OAF har over lengre tid vært opptatt av alle de tomme byggene i Oslo.
– De er både i kommunal og statlig eie, og vi har blant annet satt kulturbyggene på dagsorden. Det er et paradoks at kommunen har hundre tomme bygg, ifølge Aftenposten, hvorav mesteparten har uavklart fremtidig bruk, når det aller mest miljøvennlige vi kan gjøre er å ta vare på, bruke og transformere de byggene vi allerede har. Dette utgjør et kjempepotensial for bærekraftig utvikling, sier Siri.

Nye tanker
OAF ønsker å tilby medlemmene sine et variert faglig og sosialt program, og Siri forteller at foreningen stadig tester nye formater. De har blant annet hatt suksess med befaringene sine på morgenkvisten, der de så langt i år har besøkt gjenbruksprosjektet Kristian August gate 13 på Tullinløkka (Mad arkitekter) og Sundts premie-vinner Munthes gate 29 (R21 arkitekter).

- Lokalforeningen vår skal være et sted du kan komme hvis du brenner for å få til noe faglig, og så skal vi prøve å tilrettelegge for det. Det er over femti personer involvert frivillig i foreningen. Det er denne frivillige innsatsen som er kjernen i foreningen, og som gjør at vi kan tilby et godt faglig innhold til våre medlemmer og andre interesserte.

- OAF skal være et hyggelig og inspirerende sted der folk kan samles og snakke om og diskutere arkitektur. Torsdager i hagestuen, som vi har satt i gang nå, håper vi skal bli en slik møteplass. Det er litt mer uformelt og lavere terskel for innholdet vi byr på, der vi opplever at folk blir mer deltakende og henger igjen etter arrangementene på en annen måte enn ved forelesningene i salen. De som møter opp er en blanding av gjengangere og nye ansikter, mye unge folk. Vi ser ikke så mange godt etablerte i 50-60-årene, så dem vil vi gjerne hanke inn igjen. Vi tror mange opplever at hvis de først kommer seg på et arrangement, så gir det inspirasjon i arbeidshverdagen. Foredrag er selvfølgelig mulig å se digitalt, men jeg tror de vil oppleve at det gir en annen verdi å komme og treffe kollegaer, kanskje ta seg en øl og henge litt.