Folk
Publisert 19. januar 23
Av: Annicken Vargel

Engasjerte medlemmer: Ketil Kiran

Ketil Kiran er et ja-menneske. Det har ført ham til en lang rekke av verv og oppgaver for forbundet siden 1982 og fram til i dag, hvor han leder Kontrollkomiteen. 

Publisert 19.01.2023
Av: Annicken Vargel

Her må man nesten spørre; hvorfor har du valgt å engasjere deg så mye i NAL?
– Edmund Hillary, en av de to som var først oppe på Mount Everest, ble spurt hvorfor i all verden skal du opp der? Han svarte fordi det er der. NAL var der, og jeg ble spurt. For min generasjon var det å være medlem av en forening viktig. Jeg meldte meg inn da jeg tok diplom i 75/76. I forbindelse med en reise i Mexico og Guatemala skrev jeg noen artikler, og fikk ord på meg at jeg kunne skrive og formulere meg. Jeg skrev en del for Byggekunst, anmeldelser av oppførte bygninger, og ble mer og mer involvert i livet i Josefines gate. Det første vervet jeg hadde var i stipendkomiteen i Oslo arkitektforening, så ble det et vikariat som én av tre redaktører i Byggekunst. Det var begynnelsen på det hele. Siden har jeg blitt spurt – og så synes jeg jo det har vært interessant. De fleste vil kanskje betakke seg for å engasjere seg i organisasjonsarbeid, men jeg synes det er spennende å være en del av. Det er en slags pliktfølelse også, når forbundet jobber for dine interesser og det du er opptatt av, så er det viktig at du deltar.

Kiran har vært både visepresident og president i NAL, desisor i Oslo arkitektforening – før han trådde inn i kontrollkomiteen i 2018.

Hva får du faglig ut av arbeidet som leder av kontrollkomiteen?
– Akkurat i det vervet, er det ikke så mye faglig relevans. Men for meg, som etter fem år hos Geir Grung har drevet eget kontor, så har det å jobbe i NAL vært som et pustehull. Jeg har ikke arbeidet på et stort kontor, det er mer et hverdagskontor og NAL har vært en luftboble som har vært litt større enn arbeidsplassen …. Forbundet har vært en forbindelse til den større verden. Det har sikkert også vært en overlevelsesstrategi. Jeg hadde nok ikke vært fornøyd med å bare sitte og prosjektere. Det er arkitekter som er atskillig flinkere enn meg til det, og jeg synes jeg har fått brukt de ferdigheten jeg har i NAL.

Hva jobber du med som arkitekt, og har du eventuelt noen andre interesser du vil dele litt om?
– Jeg var med å stifte Archus arkitekter, og vi har jobbet med næringsbygg, kontorbygg, et hotell og veldig mange flyplasser. Nå i det siste har jeg holdt mest på med reguleringsplaner. Så har jeg vært, og er fortsatt, leder av arkitekturrådet for Nasjonale turistveier, og det er jo virkelig kremjobbing. Vi er et rådgivende organ, vi gir råd til turistveikontoret om prosjekter som arkitekter tegner. Noen ganger fungerer vi også som del av juryen i konkurranser. Det morsomme er at jeg her treffer og blir kjent med massevis av nye unge kontorer. Det er veldig spennende og givende, så det kommer jeg til å fortsette med så lenge jeg greier å stå oppreist – og de vil bruke meg.