Folk
Publisert 09. januar 23
Av: Annicken Vargel

Engasjerte medlemmer: Paul Woodville

Medlemmer som deltar i styret, komiteer, debatter og verv, gjør Arkitektforbundet til en sterk og levedyktig organisasjon. Paul Woodville, partner i HRTB arkitekter, er leder for Pris- og stipendkomiteen.

Publisert 09.01.2023
Av: Annicken Vargel
Bilde av Paul Woodville
Paul Woodville. Foto: HRTB arkitekter

Hvorfor har du valgt å engasjere deg i Arkitektforbundet?
– ­Det er spennende å kunne bidra til NALs arbeid og være med i et stort fagfelleskap som jobber på tvers av kontorer, arkitektskoler, kommuner og andre relaterte organisasjoner over hele landet. Ved å jobbe tettere sammen med NAL gjennom komite- og styrearbeid får man gode muligheter til å se på og reflektere over arkitektbransjen som helhet. Man får også bedre innsikt i NALs arbeid og det brede spektrumet av satsningsområder hvor NAL er aktiv som fagorganisasjon.

Hva får du faglig ut av arbeidet med pris- og stipendkomiteen?
– Vurdering av stipendsøknader er kanskje den mest givende delen av komiteens arbeid. Det sendes inn så mange gode søknader om spennende og nyskapende prosjekter! Prosjektene omfatter alt fra internasjonale forskningsprosjekter, utstillinger og bokprosjekter til radikale kunstinstallasjoner. Det er inspirerende å se gjennom og evaluere noen av de beste prosjektene. Det er også veldig gode og livlige fagdiskusjoner i evalueringsgruppen! Å kunne jobbe sammen med andre arkitekter med forskjellige bakgrunner og fra andre landsdeler og lokalforeninger er også en veldig givende del av arbeidet. Ideutveksling og kollegialt samarbeid er en viktig del av å være arkitekt og NAL spiller, naturlig nok, en sentral rolle her. 

Hva jobber du med som arkitekt, og har du eventuelt noen hobbyer/interesser du vil dele litt om?
– Jeg jobber hovedsakelig med byutviklings- og reguleringsprosjekter, samt tidligfase bærekraftstrategier og konseptutvikling. Jeg er også leder for Ullensaker kommunes (planmyndighet for Oslo Lufthavn) arkitekturråd og har vært corresponding member av RIBAs ekspertgruppe for byplanlegging de siste årene. Jeg jobber også mye med undervisning- og formidlingsarbeid, og har undervist ved Universitetet i Oslo, AHO og NTNU, hvor jeg er sensor på NTNUs mastergradkurs i bærekraftig arkitektur og er medlem av programrådet. Det er kanskje ikke helt en ‘hobby’, men siden jeg flyttet til Oslo fra London, har jeg blitt veldig glad i å bade i fjorden. Vi er heldige som kan oppleve byen vår på denne måten.