Folk
Publisert 30. mai 23
Av: Annicken Vargel

Engasjerte medlemmer: Ulrikke Eliassen

– Det er da helt klart at du skal være med i NAF!, sa sjefen hennes. Nå er hun som lokalforeningsleder med på et generasjonsskifte, og jobber for å gjøre Nord-Norge attraktivt for arkitekter.

Publisert 30.05.2023
Av: Annicken Vargel
Ulrikke Eliassen
Ulrikke Eliassen

Hvorfor har du valgt å engasjere deg i Norske arkitekters landsforbund?
– Jeg har alltid vært en engasjert person, som er glad i å ta del i det frivillige arbeidet. Da jeg flyttet hjem til hjembyen min Tromsø etter mange år i Danmark, så var NAL en naturlig plattform for meg for å bli kjent med arbeidslivet og få oversikt over fagstanden her. Men det skal sies at det største skyvet kom fra sjefen min, Rose Marie Steinsvik. Hun har alltid vært en sterk fordriver for NAL og var selv lenge engasjert i både NAF og NALs sentralstyre.

I utgangspunktet hadde jeg kun tenkt å være med på et arrangement som NAF arrangerte for å bli kjent med kollegaene mine i Tromsø, men da jeg ble spurt om å bli med som en del av styret var det klar tale: «Det er da helt klart at du skal være med i NAF!»

Vi som ble med i styret den gang var alle sammen unge, relativt nytilflyttede arkitekter. Vi så at det manglet en møteplass der vi kunne bli kjent med arkitektur og kollegaer i lokalområdet. Selv om det er kommet mange unge tilflyttere til vår landsdel som gjerne ønsker seg et faglig nettverk, så har disse møteplassene uteblitt.

Vi er med på et generasjonsskifte hvor flere unge, og særlig internasjonale, arkitekter velger nord. NAFs arbeid i både hjelp og tilrettelegging for dette skiftet, men også å gjøre Nord-Norge attraktiv slik at vi kan beholde kompetansen her, er kjempeviktig for oss og for Nord-Norge!

Hva får du faglig ut av arbeidet som lokalforeningsleder?
– Jeg arbeider på et lite kontor, og på et sted hvor nettverket for oss arkitekter er lite og ganske spredt, er foreningsarbeidet den viktigste plattformen hvor jeg kan møte nye og gamle kollegaer og diskutere fag.

Foruten arbeidet som skjer lokalt, er vi som lokalforeningsledere også med i Representantskapet som arbeider på tvers av landsdelene. 

Arbeidet har gitt meg et bredere og mer divers nettverk. Jeg får jobbe med å opparbeide et godt og oppdatert nettverk i Nord-Norge, og jeg får nye kontakter på tvers av landsdelene i representantskapsarbeidet.  For meg har det vært utrolig nyttig. 

I tillegg har jeg, som nyutdannet arkitekt, hatt en relativt bratt læringskurve med foreningsarbeidet. Jeg har lært masse om arrangementsplanlegging, vedtekter, foreningsarbeid og problemløsing parallelt med det å være arkitekt! Her har det å være lokallagsleder vært et fint startpunkt både for organisasjonsarbeid, men også for å delta på fagarrangementer som kurs, morgenmøter og ikke minst Arkitekturdagen!

Hva jobber du med som arkitekt, og har du eventuelt noen hobbyer/interesser du vil dele litt om?
– På kontoret vårt er det kun meg og Rose Marie, og med 53 år alderspenn, så er det mye erfaringsoverføring. Jeg jobber vidt og bredt, med både regulering, kontorbygg, eneboliger og hytter, hvor jeg har fått følge hele prosessen fra start til slutt. Vi får en del oppgaver i Tromsøs omegn, så det er mange fine turer ut av byen. 

Nå er jeg vel det man kaller «kav norlænning» så det er kanskje litt klisjé å si, men: Jeg elsker å være ute i naturen. Det finnes ingen steder som er så fint som Nord-Norge om sommeren. Om sommeren går jeg masse tur i fjellene i Troms: Telting, toppturer og bål i fjæra er obligatorisk.

Om vinteren går jeg på ski, både bortover, oppover og nedover. Jeg flyttet hjem til Tromsø for å være nærmere familie og venner, så jeg bruker mye av tiden min sammen med andre. Ellers har jeg fast quizlag og omtrent 20 planter som krever sitt for å overleve mørketida. Så det er vel som vi sier: "Sånn går no dagan!".