Folk
Publisert 26. januar 23
Av: Annicken Vargel

Engasjerte medlemmer: Inês Moço Pereira

Inês Moço Pereira arbeider hos Byarkitekten i Bergen. Hun har engasjert seg i Norske arkitekters landsforbund for å forstå og forbedre fellesskapet hun er en del av.

Publisert 26.01.2023
Av: Annicken Vargel

Hvorfor har du valgt å engasjere deg i NAL?
Det handler stort sett om å være en del av et felleskap, og som arkitekter er vi naturlig samfunnsengasjerte. I tillegg er det et forsøk på å prøve å forstå hvordan det felleskapet som jeg har lenge vært en del av virkelig fungerer og kan forbedres. Ytterligere handler det om å bringe fram en bergensk innfallsvinkel i det hele. Når man bor i et land som Norge, der avstandene er store, er det ekstra viktig å fremme dette mangfoldet.

Hva får du faglig ut av arbeidet i valgkomiteen?
– Jeg har vært engasjert i valgkomiteen siden høsten 2021. Det har vært en forholdsvis kort periode og delvis preget av pandemien, men jeg får et innblikk i organisasjonen og i de mekanismene som får den til å fungere godt. Man får også et stort faglig nettverk. Gleder meg til å fortsette med arbeidet.

Hva jobber du med som arkitekt, og har du eventuelt noen hobbyer/interesser du vil dele litt om?
– Jeg jobber hos Byarkitekten i Bergen. Det gir mye mening å jobbe i det offentlig etter så mange år som prosjekterende arkitekt i det private. Som en del av Byarkitekten er jeg med på å løfte oppmerksomhet rundt arkitekturens langsiktige betydning, og til hvordan arkitektur skal være et verktøy for å skape det samfunnet vi ønsker. Jeg jobber for tiden med Trestrategi for Bergen kommune, kalt TRE+, der jeg er prosjektleder. Hobbyen som er nærmest hjertet, og som har fulgt meg i hele livet, må være å gå. Det handler mye om det faglige, men primært om tilstedeværelse, mestring og tilhørighet. Å gå er det mest grunnleggende verktøy vi har for å bli kjent med et nytt sted. Det var det første jeg gjorde da jeg kom til Bergen fra Lisboa, og det er fremdeles det jeg gjør i dag, da stedene konstant er i utvikling. Og sånn er vi også.