Folk
Publisert 23. februar 23
Av: Annicken Vargel

Engasjerte medlemmer: Per Stenseth

– Det er viktig for stillingen til og utviklingen av faget vårt at vi har en god fagideell organisasjon. Vi må alle ta vår del av dugnadsinnsatsen som må gjøres for å drive den, sier Per Stenseth i Etikk- og tvistekomiteen.

Publisert 23.02.2023
Av: Annicken Vargel

Hvorfor har du valgt å engasjere deg i NAL?
– Det er viktig for stillingen til og utviklingen av faget vårt at vi har en god fagideell organisasjon. Vi må alle ta vår del av dugnadsinnsatsen som må gjøres for å drive den. Derfor har jeg tatt på meg verv opp gjennom tiden. Først i lokallaget her. I etikk og tvister har jeg vært med i 15 år., og jeg synes det er på tide med utskifting nå til våren. Jeg har også vært aktiv i Arkitektbedriftene, både lokalt og i landsstyret.

Hva får du faglig ut av arbeidet med komiteen for etikk og tvister?
– Det har vært veldig interessant. De etiske reglene er enkle og handler i bunnen bare og å utvise god folkeskikk. Det er litt synd at spesielt varslingsplikten er dårlig kjent blant medlemmene og blir svært dårlig fulgt opp. Det er nok bare en liten andel av overtredelsene vi får til behandling i komitéen. Vi bør skjerpe oss på det området. Vi arbeider jo for at faget vårt skal respekteres rundt om i samfunnet. Dersom vi arkitekter ikke har respekt for hverandres arbeid, hvordan skal vi forvente at utbyggere, entreprenører og bygningsforvaltere skal vise respekten? Jeg synes også vi skulle vært flinkere til å framsnakke kollegaers arbeider.

Hva jobber du med som arkitekt, og har du eventuelt noen hobbyer/interesser du vil dele litt om?
– Jeg er arbeider i et frittstående, medarbeidereid, relativt stort regionalt kontor. Jeg er grunnlegger der og fremdeles aktiv. Vi har allsidige oppgaver. Jeg har arbeidet mye og stadig mer med antikvariske oppgaver.